please follow this link to: https://www.forexgame.io/